Autobus szkolny

Dowóz autobusem szkolnym będzie się odbywał; pierwsi uczniowie wsiądą w Rudzie Strawczyńskiej – przystanek  Czubacz - o godz. 645. Następnie autobus zabierze również uczniów z Piotrowca i Kuźniak, a w drodze powrotnej pozostałych dojeżdżających z Rudy Strawczyńskiej.  
Po zajęciach powrót ok. 1215 – I zmiana; ok. 1450 - II zmiana ze szkoły do Ruda Strawczyńska – Kuźniaki – Piotrowiec.
Zgłoszenie dziecka do dowozu autobusem szkolnym 2023-2024    LINK

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI