Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  Pragniemy poinformować wszystkich przyjaciół, rodziców i uczniów naszej Szkoły,  że udało nam się pozyskać dotacje w ramach projektu Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  na zakup nowych książek, nagród książkowych oraz promocje czytelnictwa w oddziale przedszkolnym. Program jest realizowany przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Książki zostaną oznaczone logotypem NPRCz 2.0.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.