Patron

Nasza szkoła będzie miała imię

Otwarcie szkoły już za kilka miesięcy. Nowy budynek pięknie już widać pośród drzew. Wszyscy: uczniowie, Rodzice ale i mieszkańcy naszego sołectwa nie mogą się nacieszyć, że niemożliwe stało się możliwe. Jest!!! Już nie długo nasza szkoła będzie miała długo oczekiwaną salę gimnastyczną, dodatkowe sale klasowe, bogate zaplecze sanitarne oraz aneks kuchenny do celów cateringowych. W roku szkolnym 2020/2021 zrodził się pomysł nadania imienia naszej szkole. Wybór patrona to poważna decyzja. W jej podejmowaniu uczestniczy cała społeczność szkolna, a więc uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W maju dyrektor szkoły powołała zespół zadaniowy do spraw związanych z nadaniem szkole imienia. Od września szkoła podjęła szereg działań zgodnie z przyjętą procedurą. W dniu 16 grudnia w trakcie dnia otwartego szkoły odbyło się referendum związane z wyborem patrona. Na karcie do głosowania znalazły się następujące kandydatury: Komisja Edukacji Narodowej, Janusz Korczak oraz Maria Skłodowska - Curie. Pierwsza głos oddała Pani dyrektor – Agnieszka Prędota – Gad. Następnie głosowali uczniowie, nauczyciele, pracownicy z obsługi naszej placówki, a na końcu Rodzice. Głosowanie trwało do godziny 18. Po zliczeniu głosów, większością głosów wygrała Komisja Edukacji Narodowej. Teraz będziemy popularyzować wybraną propozycję patrona w środowisku lokalnym. Kolejnym krokiem będzie złożenie wspólnego wniosku – RP, RR, SU do Rady Gminy o nadanie szkole imienia. Całość działań zostanie zwieńczona uroczystym nadaniem szkole imienia, które jest przewidywane na czerwiec 2022 roku.

W listopadzie i grudniu uczniowie klas starszych przygotowywali się do wyboru patrona szkoły. Na godzinach wychowawczych odbyły się dyskusje i rozmowy, o tym kto mógłby nim być. Każda z klas przygotowała krótką prezentację dla innych przedstawiającą wybranego kandydata. Zgodnie z wolą społeczności szkolnej kandydatami na patrona SP w Rudzie Strawczyńskiej zostali:

Komisja Edukacji Narodowej

Janusz Korczak

Maria Curie-Skłodowska.

Dn. 16 grudnia odbędą się wybory - głosować będą uczniowie, nauczyciele, a popołudniu rodzice.

 

 

W Załącznikach na dole strony

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIE STRAWCZYŃSKIEJ

=====================================================================

Karta zgłoszenia kandydata na patrona szkoły - do pobrania w Załącznikach na dole strony.

====================================================================

W załącznikach na dole strony znajduje się procedura wyboru patrona szkoły.

====================================================================

W roku szkolnym 2020/2021 zrodził się pomysł nadania imienia naszej szkole. Wybór
patrona to poważna decyzja. W jej podejmowaniu uczestniczy cała społeczność szkolna, a
więc uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
Pierwszym krokiem jest wyłonienie kandydatów na patrona. Naczelnym, priorytetowym
kryterium branym pod uwagę przy składaniu propozycji jest uwzględnienie postaci, których morale nie podlegałoby

kontrowersyjnym dyskusjom.
Wśród kandydatów znaleźli się:
Janusz Korczak
Wisława Szymborska
Maria Curie-Skłodowska.

Kolejną propozycją patrona szkoły jest Orzeł Biały - niekwestionowany symbol naszego państwa.


Kolejny etap polegał będzie na zaprezentowaniu postaci uczniom oraz rodzicom. Obie strony
będą miały możliwość podania własnych propozycji. Ostatni etap to głosowanie, które
odbędzie się we wszystkich wymienionych wyżej środowiskach szkolnych.

ZAŁĄCZNIKI