Podręczniki

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2023/2024

KLASA 1

„Poznaję Boży świat”podręcznik do religii dla klasy 1

AZ-11-01/18-KI-4/20

KLASA 2

„Odkrywam królestwo Boże”podręcznik do religii dla klasy 2

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-12-01/18-KI-7/21

KLASA 3

„Poznaję Jezusa”podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 3

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-13-01/18-KI-14/22

KLASA 4

„Miejsca pełne Bogactw”podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 4

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

AZ-21-02/12-KI-1/12

KLASA 5

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 5

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-21-01/20-KI-2/20

KLASA 6

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 6

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-22-01/20-KI-4/21

KLASA 7

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro”podręcznik do religii dla klasy 7

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-23-01/20-KI-10/22

KLASA 8

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”podręcznik do religii dla klasy 8

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

AZ-32-01/13-KI-4/14