Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w roku szkolnym    2023/2024:

Przewodniczący - Dariusz Jankowski

Zastępca Przewodniczącego 

Skarbnik - 

Sekretarz

druk wpłat na konto rady rodziców  

pierwsze dziecko 30zł (trzydzieści złotych)

drugie dziecko 25 zł (dwadzieścia pięć złotych)

trzecie ----

Rada Rodziców jest jednym z Organów Szkoły,  posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe

Radę Rodziców powołuje się głównie w celu:

  • Uściślenia współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami
  • Opiniowania ważnych projektów szkolnych ( w tym program nauczania, program profilaktyki)
  • Dysponowania funduszem Rady Rodziców, pochodzącym z dobrowolnych składek Rodziców
  • Poprawy wszystkich aspektów pracy szkoły ważnych z punktu widzenia ucznia i rodzica

 

 

 

 

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 

Przewodniczący - Dariusz Jankowski

V-ce Przewodniczący – Paulina Czarnecka

Skarbnik – Izabela Byszewska

Sekretarz - Wioletta Frączek