Ubezpieczenie

Oferta ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2023/2024 wybrana przez Radę Rodziców 21 września 2023 roku

Wybrana składka ubezpieczenia wynosi 50zł (nr polisy SZG 0001472)

  Link do oferty  

 

  Wariant ubezpieczenia NNW

  TUZ zgłoszenie szkody wniosek

  TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

  OWU Pakiet Bezpieczna Nauka obowiązujące od dnia  15.05.2023r

  KLAUZULE INFORMACYJNE TUZ TUW RODO

  jak zgłosić szkodę 2023 r

 

 

 

 

Proszę o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2021/2022

Ubezpieczenie uczniów

- składka 50 zł. (InterRisk)

Szkody rodzice mogą zgłaszać:
- tel. (22) 575 25 25, fax. (22) 575 25 25
- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:
InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
tel. (22) 575 25 25, fax. (22) 575 25 25
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
Centrala 77

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za
pośrednictwem pod numerem telefonu:
609 707 055